دو عکس از دختر بیل گیتس ! واقعا 16 ساله است ؟

دوشنبه 8 شهریور 1389

بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت

و این هم دخترش متولد 1996 !

.

دختر بیل گیتس

.

دختر بیل گیتس